Kommun/ Umeå

Algpilot

Algpiloten är den första av sitt slag i Sverige. Algerna omvandlar oönskade ämnen till nyttoämnen. Målet är att algodlingen ska minska utsläppen av koldioxid och rena avloppsvatten för att minimera övergödning av vårt vatten, och dessutom producera energirik biomassa som råmaterial för biodiesel, djurfoder etc.

Alger växer snabbt, upp till 100 ton torrvikt per år och hektar, vilket innebär att de är överlägsna markväxter och de kan dessutom odlas i pooler på mark som är obrukbar för jordbruk. Algerna filtreras, sedimenteras eller centrifugeras för att blir fri från vätska och kan användas till olika ändamål.

Forskning inom alger ökar runt om i världen men har aldrig, förutom i Kanada, bedrivits så långt norr som i Umeå. Sedan slutet av 2014 har algpiloten drivits av ett konsortium av Umeå och Luleå universitet, SLU, Processum och SP, i samarbete med Vakin, Umeå Energi och RagnSells. Målet är att massproducera alger och samtidigt rena rökgaser och kommunalt avloppsvatten.

TVÅ PILOTER

En större pilot är belägen nära Umeå Energis kraftvärmeverk, Dåva, och en mindre pilot placerad intill Vakins reningsverk. Algerna behöver koldioxid, näring och solljus för att växa. Till den större piloten vid Dåva pumpas koldioxidrika rökgaser från kraftvärmeverket. Näring hämtas från kommunalt avloppsvatten, lakvatten, restströmmar från massa- och pappersindustrin. Den mindre piloten får kväve och fosfor från det inströmmande kommunala vattnet. Koldioxiden kommer från rökgaser från biogasförbränning.

Den större piloten vid Dåva består av fyra öppna dammar, 6 eller 20 kubikmeter, och ett laboratorium. Fyra dammar gör det möjligt att testa olika typer av alger och vatten samtidigt. Minipiloten hos Vakin består av en bioreaktor på 800 liter där taket går att lyftas bort för maximalt ljusinsläpp.

Ort: Umeå
Adress: Dåva Energiväg 10
Hemsida: www.processum.se
Säsong: vår, sommar, höst
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Språk: svenska och engelska

Kategori/ Cirkulär ekonomi, Ren energi, Luft, Avfall, Life science, Rent vatten

Företag/ RISE Processum, Umeå Energi, Vakin

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt