Affärer med Skellefteå Kraft stärker VEOs position i Sverige

VEO har gjort en deal med Skellefteå Kraft, ett av Sveriges största energibolag, om modernisering av elektrifierings- och automationssystemen i Rebnis vattenkraftverk. Ordern stärker VEOs position ytterligare på den svenska marknaden. Som återvändande kund har Skellefteå Kraft redan samarbetat med VEO i många framgångsrika projekt.

Kontraktet med Skellefteå Kraft stöder VEOs tillväxtstrategi i Sverige och öppnar en möjlighet att öka antalet anställda på VEOs kontor i Sverige.

– Under de senaste fem åren har vi levererat tre elektrifierings- och automationsprojekt till Skellefteå Krafts vattenkraftverk. Alla projekt har lyckats: vi har hållit tidsplanen och leveranserna har varit av hög kvalitet, säger Kim Råholm, Vice vd för VEOs Vattenkraftverksenhet.

Efter att ha nått slutet av sin livscykel måste elproduktions- och automationssystemen vid Rebnis vattenkraftverk nu moderniseras. Samtidigt kommer även turbinen att bytas ut och generatorn kommer att genomgå noggrant underhåll. De nya systemen kommer att förbättra anläggningens tillförlitlighet och effektivitet.

I Rebnis-projektet kommer VEO att visa sina styrkor: automation och elektrifieringskompetens, installation och testning på plats och utbildning av operativ personal. Modernisering och reparation av befintliga vattenkraftverk kräver djup kunskap. För att kunna integrera nya lösningar måste man veta hur existerande utrustning och system fungerar. Rebnis-projektet påbörjades hösten 2017 och kommer att överlämnas hösten 2018. Inte bara skapar projektet arbetstillfällen under flera år för VEO, det skapar också arbetstillfällen hos ett betydande antal underleverantörer.

Mer information:
Kim Råholm, Vice vd, Vattenkraft, VEO, +358 207 1901

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt