Checkar som utvecklar och stärker små företags konkurrenskraft

Tillväxtverket lanserar nu 2019 års Affärsutvecklingscheckar som stöd till små företag i Västerbotten som vill ta in extern kompetens för att utveckla sitt företag och stärka sin konkurrenskraft. Under året kan checkar för internationalisering och digitalisering erbjudas de företag som uppfyller kriterierna.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Stöd på mellan 50 000 och 250 000 kr kan ges till företag som vill utveckla den vanliga verksamheten, inom områdena internationalisering eller digitalisering, genom köp av tjänst eller projektanställning. En ekonomisk motprestation krävs från företagets sida då checken maximalt kan finansiera hälften av kostnaden för utvecklingsprojektet.

Checkarna riktar sig till företag som:

 • vill växa
 • har 2-49 anställda
 • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR)
 • har sin ekonomi i ordning
   

Ansök och läs mer på Tillväxtverkets hemsida ->

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt