Codemill tar kamp mot klimathotet

Umeåföretaget Codemill ska påverka makthavare att ta klimathotet på allvar. 100 miljoner medlemmar ska värvas till plattform på nätet.

IT-företaget Codemill har gått in som delägare och partner i det innovativa klimatprojektet We Don’t Have Time. Projektet syftar till att bekämpa klimathotet genom ett egenutvecklat socialt medienätverk. Codemill hoppas med sitt partnerskap kunna bidra till att vända den negativa utvecklingen för vårt klimat.

Påverka makthavare

Codemill kommer gå in som utvecklingspartner för We Don’t Have Time där en del av det arbete som utförs återinvesteras i projektet. Med sitt delägarskap vill Codemill bidra till att projektet når målet att bygga en plattform för att påverka makthavare att genomföra kraftfulla åtgärder för att motverka klimathotet.

Mänsklighetens ödesfråga

– För Codemill var investeringen självklar, då We Don’t Have Time på ett innovativt sätt tar sig an mänsklighetens viktigaste ödesfråga. Vi går in som delägare för att vi tror på affärspotentialen i projektet men framförallt för att vi såg en möjlighet att göra skillnad i en fråga vi brinner för, säger Rikard Lönneborg, vd för Codemill.

100 miljoner medlemmar

We Don’t Have Times plattform ska ge möjlighet att betygsätta olika aktörers agerande i klimatfrågor och sprida information om klimatsmarta val. Målet är att snabbt värva 100 miljoner medlemmar som kan sätta press på ledare, politiker och företag.

– Vi är i början av ett paradigmskifte där sociala nätverk och andra digitala verktyg får en avgörande betydelse för utvecklingen. Vi står också inför en alarmerande eskalering av klimathotet som våra makthavare inte gör tillräckligt för att hejda. Digitala verktyg kan användas för att förmå dem att agera innan det är för sent och den utvecklingen vill vi leda, säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Times grundare samt vd för kommunikationsbyrån Laika Consulting.

We Don’t Have Time har redan fått internationell uppmärksamhet. Bland annat i en intervju i BBC World News där det konstateras: “A great deal of good intent here and there is quite a lot of serious business support.”

 

Text och bild: Mikael Hansson, Infotech Umeå

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt