Eco-Oil, en genväg till framtiden

Eco-Oil är ett Skellefteå baserat företag med en unik patenterad processanläggning för att producera hållbart syntetiskt bränsle baserat på energigrödor. Företaget startade 2007 av forskare vid Umeå Universitet inom projektet Bio4Energy med målet att lyckas framställa 100% förnybar och koldioxidneutral bensin, diesel och flygbränsle.

Hemligheten i processen ligger i de katalysatorer som används. Det gröna bränslet kan göras på energigrödor, skogsavfall, matrester, hushållsavfall, jordbruksavfall eller till och med gammalt tidningspapper. Precis som vanlig bensin släpper det gröna bränslet, som är exakta kemiska kopior av sina fossila motsvarigheter, ut CO2.

-Men denna koldioxid är grön koldioxid, den är inte pumpad upp från jorden i form av olja utan det här kommer från växtligheten och tas upp av växtligheten på nytt, säger Jyri-Pekka Mikkola, forskningsledare på Eco-Oil till TV4 Nyheterna.

Bränslet är alltså grönt eftersom det är förnyelsebart, även processen är grön där insatsmaterialitet, med katalysatorernas hjälp, omvandlas till förnybar diesel eller bensin samt biprodukter i form av en mindre mängd ren gas och rent avjoniserat vatten.

2018 har varit och är ett händelserikt år för Eco-Oil som håller på att ta sin process från demonstrationsanläggning till kommersiell skala i och med bygget av två fullskaliga anläggningar, en för diesel och en för bensin. De är även aktuella för en börsnotering på Nordic MTF. Om hela Sveriges bensinbehov ska tillfredsställas behövs investeringar på ca 60 miljarder. Företagets affärsmodell är inte att sälja grön bensin och diesel, utan att producera och sälja anläggningar med licenser och att tillverka de hemliga katalysatorerna.

-Vi har redan sålt processanläggningar som nu väntar på att verkställas berättar Nathalie Sundbom, Chefsassistent på Eco-Oil till TV4 Nyheterna.

 

Klippet från TV4 Nyheterna kan ses på Bio4Energys hemsida

Text: Maria Klintenäs

Bild: Eco-Oil

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt