Miljöbränsleföretag gläds över kapital, nätverk och exponering

Skellefteåbaserade Eco-Oil utvecklar kopior av fossila bränslen med den viktiga skillnaden att de är 100% fossilfria. I en intervju med företagets VD framgår att de är mycket nöjd med samarbetet med Cleaner Growth som inneburit värdefulla kontakter på både regional, nationell och internationell nivå, exponering för en bredare publik och finansieringsstöd.

Eco-Oil grundades 2007 som ett privat forskningsprojekt. Genom sitt deltagande i projektet Cleaner Growth har de via Arctic Business Incubator och Skellefteå kommun fått värdefulla kunskaper och stöd gällande hur de ska utveckla sitt forskningsprojekt till ett kommersiellt företag.

Kent van Klint, Verkställande direktör på Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB, berättar att Eco-Oil har varit aktiva och deltagit i många av projektets mötesaktiviteter. Aktiviteterna har skapat ett nätverk av liknade företag i regionen som lett till positiva utbyten företagen emellan.

- Det stöd som varit mest relevant för oss har varit affärsutveckling och stöd i kapitalanskaffning liksom värdefulla kontakter inom många olika områden, berättar Kent. Projektets aktivitet i Almedalen ledde till bra och värdefulla kontakter och en exponering av företaget för en vidare krets, fortsätter Kent.

Konkret har Eco-Oil via Arctic Business Incubator:s kapitalanskaffningsnätverk fått stöd i finansieringsfrågor rörande både riskkapital och mjuk finansiering. Hitintills har det lett till att företaget erhållit innovationsbidrag och företagsstöd från Länsstyrelsen om cirka 3,5 MSEK och de väntar på besked från Energimyndigheten. Under intervjun lyfter Kent fram deltagande i projektets pitchtävling under Grand dagarna där de fick möjlighet att prata om sin verksamhet och knyta värdefulla kontakter med potentiella finansiärer.

- Projektet har även bidragit till en större samverkan i regionen, vi är glada över att ha knutit så många nya kontakter, avslutar Kent.

 

Text: Magnus Wiklund och Maria Klintenäs

Bild: Eco-Oil

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt