North Sweden Cleantech uppmärksammas i Bryssel

North Sweden Cleantechs projektledare Peter Hedman var nyligen inbjuden till Bryssel, på Informal Baltic Sea Groups konferens för att presentera Cleaner Growth-projektet. 100-talet åhörare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, flera länders EU-representationer och ett 40-tal regionala Brysselkontor fick veta mer om vårt unika arbete för att stärka samverkan mellan kluster och innovationsaktörer i Östersjöregionen.

”Vi får stor uppmärksamhet för vårt arbete med att utveckla cleantechsektorn i norr. Cleantech är hyperaktuellt just nu eftersom det både handlar om att stärka tillväxten i företagen och bidra till minskad klimatpåverkan. Idag har jag haft förmånen att diskutera samarbete med bland andra Brandenburg och Berlin i Tyskland samt norska EU-representationen i Bryssel som vill koppla ihop oss med deras kluster,” berättar Peter Hedman. 

I början av 2017 utsågs Cleaner Growth till pilotprojekt för att pröva ett nytt sätt att samarbeta med andra cleantechkluster i Östersjöregionen. Pilotprojektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och Region Västerbotten.

”Det nya är att vi inte ska behöva vänta upp till ett år på att sy ihop ett nytt Interreg-projekt, utan att vi på 3-4 månader genom våra regionala strukturfondsprogram ska kunna finansiera konkreta samarbeten till nytta för regioner och bolag. Allt talar för att det är ett lyckat försök. Totalt har 13 regioner i sju Östersjöstater deltagit i arbetet. Kollegor på Näringsdepartementet menar att det nya arbetssättet kommer att skapa historia” fortsätter Peter Hedman.

Dialogen om EU:s framtida strukturfonder inför den kommande perioden 2021-2027 pågår för fullt. För norra Sverige handlar det om hur mycket utvecklingspengar vi kommer att kunna ta del av i framtiden och vad pengarna ska användas till.

”North Sweden Cleantech är en regional samverkansplattform som ska driva på utvecklingen av cleantechsektorn och stödja utvecklingen av cleantechbolag i vår region. Men samtidigt har vi genom våra projekt Cleaner Growth och Cleantech Kvarken ett ansvar att synas som goda, innovativa exempel på strukturfondsprojekt i Europa. Det gynnar också vår regions idoga arbete för fortsatta strukturfonder i Norra Sverige. Visar vi på bra resultat stärker vi regionens möjligheter till fortsatt tilldelning. Vi har stora krav på oss att leverera” avslutar Peter Hedman.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt