Nytt arbetssätt ska bidra till fler affärer i Kvarkenregionen

Ett team med affärsutvecklare i Skellefteå, Umeå, Vasa och Örnsköldsvik, genom projektet Cleantech Kvarken, ska pröva ett helt nytt arbetssätt som stödjer affärskontakter inom energi- och miljö i Kvarkenregionen. Affärsutvecklare från svenska sidan kommer att finnas på plats i Vasa och möta finska företag under ett par dagar varje månad och vice versa. Tanken är att starta upp arbetet redan i oktober i år.

– Vi har lyssnat på företagens behov och intresset är stort för affärssamarbeten över Kvarken. Företagen efterfrågar hjälp med kontakter. Genom att finnas på plats i Vasa kan vi på svenska sidan kontinuerligt fånga upp önskemål från finska företag och matcha dem mot våra företags affärsintressen, säger Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech, som samordnar arbetet på svenska sidan.

– Det handlar om ett mycket konkret arbete. Ett exempel är företaget PeTec i Vasa som tillverkar en unik typ av dräneringsrör och som direkt behöver hjälp med sin satsning på den svenska marknaden. Vår uppgift att hjälpa dem med affärskontakter, berättar Lasse Pohjala, affärsrådgivare på Vasek som är Vasaregionens näringslivsutvecklingsbolag.

Åtta affärsutvecklare från Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik genomförde i veckan ett besök i Vasa och fick då träffa fem företag från Vasa och Korsholm; Wärtsilä, Norcar, Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC), SK Tuote och PeTec. Besöket ägde rum inom Cleantech Kvarken, ett interregionalt projekt som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten, Österbottens förbund, Umeå och Örnsköldsviks kommuner, Umeå Energi, Vasa stad och Vasek.

– Jag ser direkt flera konkreta affärsmöjligheter för företag från Skellefteå, berättar Anna Wallström, affärsutvecklare i Skellefteå. Jag ser verkligen fram emot att finnas på plats i Vasa varje månad och bidra till att fler affärer görs mellan svenska och finska företag.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt