Skogens potential lyfts fram på Åre Business Forum

Människan förbrukar 1,5 gånger mer resurser per person än vad planeten klarar av. En del av lösningen finns i vår skogsrika region där både kunnande och råvara finns.
När hållbarhet var i fokus på Åre Business Forum lyftes North Sweden Cleantech-regionen fram med alla dess styrkor.

Åre Business Forum är Sveriges främsta affärs- och investeringsforum, Nordens motsvarighet till World Economic Forum i Davos, med fokus på affärer, investeringar och nya kontakter. Här möts de främsta entreprenörerna och de mest aktuella bolagen och på plats finns ägare, koncernledningar, viktiga nationella aktörer och de bästa tillväxtbolagen i Norden samt några av våra främsta politiker

North Sweden Cleantech fanns, genom projektet Cleantech Kvarken, på plats för att lyfta fram regionen och dess styrkor. Potentialen i regionen presenterades genom Northvolt, Domsjö Fabriker och Norra Skogsägarna under eftermiddagen där hållbarhet var i fokus.

Enligt Anna Breman, chefekonom på Swedbank, kommer Sverige behöva göra mest investeringar på miljösidan för att nå FN:s globala mål där bland annat transport och mode är branscher där det behöver göras mycket investeringar. Breman framhöll att skogen är en stor resurs, vi har råvaran och kan ta fram biobränsle och bli världsledande inom detta.

Christian Clemens, VD för flygbolaget BRA, påpekade att flyget är viktigt för möjligheten att kunna bo och verka i hela landet. Clemens menar att det är viktigt att ge kunden möjlighet att resa hållbart och ger därför sina resenärer chansen att resa med biobränsle.

Lars Winter, VD Domsjö Fabriker, lyfte allvaret i att vi förbrukar 1,5 gånger mer resurser per person än vad planeten klarar av och en lösning på den problematiken är skogen och de produkter som kan utvinnas av den. Han belyste även vikten av att vi tar tillvara på hela råvaran, allt från rot till topp för att skapa lönsamhet och nyttja skogens resurser på bästa möjliga sätt för att gå från fossilberoende till biobaserat. Winter presenterade den förstudie för en storskalig bioraffinaderianläggning där möjligheten att skala upp produktionen av hållbara lösningar från skogen skapas. Exempel på detta är bland annat biobränsle, fiskfoder och viskosmassa.

Irene Bernald, informations- och PR-chef på Audi, underströk att utmaningarna är ett globalt problem. Det är därför viktigt att vår region lyfts fram då den kunskap och innovationskraft inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar som finns i regionen gör att vi kan driva utvecklingen mot en hållbar framtid.

 

På bild: Åsa Fällman, Umeå kommun

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt