Tomtebo Strand - Umeås nya hållbara stadsdel

Nu planeras det för fullt inför byggandet av Umeås nya stadsdel Tomtebo Strand. Fokus ligger på ekologisk och social hållbarhet och är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin som beräknas stå klart för inflyttning 2022-2023.

Ca 3000 nya bostäder och många nya verksamhetslokaler planeras i området som får ett fantastiskt läge intill Nydalasjön. Det blir en mix av hyres- och bostadsrätter med genomgående fokus på hållbarhet i alla aspekter. Till grund för detta har ett hållbarhetsprogram tagits fram som har sin grund i Citylabs guide för hållbart stadsbyggande och FN:s globala hållbarhetsmål.

Läget mellan Universitetsområdet/Ålidhem, Nydalasjön och Tomtebo som tidigare gick under arbetsnamnet Nydalasjöstrand, ger de boende närhet både till stora arbetsplatser och friluftsområden.

Visionen för stadsdelen är att den ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Visionerna för området ska nu konkretiseras i en detaljplan som tas fram under 2019. Kommunen vill att Umeås medborgare är med och bestämmer hur Umeås nya stadsdel ska se ut och fungera. Därför invigdes i veckan en dialogyta i skogen vid parkeringsplatsen i korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken, i Tomtebo. Vid dialogytan finns ett antal frågor uppsatta och intresserade medborgare kan svara på dessa via sin telefon med hjälp av en QR kodläsare.

 

Text; Maria Klintenäs

Illustration av framtidens Tomtebo Strand; Umeå Kommun

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt