Umeå en av smarta städer

Umeå blir del i svenskt nätverk av smarta städer som ska locka internationella besök. Koordinator i regionen är North Sweden Cleantech.

Den miljöprofilerade stadsdelen Hammarby sjöstad i Stockholm är utgångspunkten för Smart City Sweden med hållbara lösningar för smarta städer. Intresset för plattformen har varit stort redan från början. Sedan invigningen i maj 2017 har Smart City Sweden tagit emot över 3000 besökare från 37 olika länder.

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet fått uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare till fler delar av landet, bland annat regionen kring Umeå. Besöksverksamheten har tidigare lyft fram goda exempel inom miljö, klimat och energi. Nu utökas detta till att även innefatta exempel inom områdena social hållbarhet, hållbara transporter, digitalisering och stadsplanering.

Goda exempel på smarta städer
Den nya satsningen går ut på att knyta samman regionala satsningar i Sverige och visa på goda exempel från hela landet.

– Besöksverksamheten kommer nu att förstärkas med sex regionala noder. Utöver huvudkontoret i Stockholm kommer Smart City Sweden även att ha besöksmottagningar i Göteborg, Malmö, Borlänge, Linköping och Umeå, säger Hanna Eriksson Lagerberg på IVL, som är verksamhetsansvarig för plattformen.

Smarta hållbara lösningar
I Umeå har uppdraget gått till North Sweden Cleantech, en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

– Det skall bli mycket spännande att försöka få med hela Sverige för att visa upp våra smarta hållbara lösningar, säger Susanne W Lindström, projektledare internationella affärer på North Sweden Cleantech, som kommer att bli den regionala koordinatorn.

– Vår ambition är att visa upp det bästa av regionen och stor vikt kommer att läggas på berättelsen om Sverige kopplat till hållbara lösningar, vi vill synliggöra våra företag som kan bidra till en hållbar stad där social hållbarhet är en viktig del, fortsätter Susanne W Lindström.

Koppla samman internationella besök
En viktig del i satsningen blir uppföljning av de internationella besöken, där en gemensam hantering av besöken ska tas fram för hela landet.

 

Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Maria Klintenäs

Artikeln publicerades ursprungligen av Uminova Innovation här->

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt