Investera i en renare framtid

Varför Sverige?

- Världsledare inom miljövänlig teknik och leder utvecklingen när det gäller förnybar energi.
- Erbjuder många affärsmöjligheter till utländska investerare/affärspartners.
- Lång tradition av miljömedvetenhet och ett systematiskt tillvägagångssätt för att lösa miljöproblem.

Sverige har en bred erfarenhet och kompetens inom de flesta sektorer inom cleantech och är världsledande inom områdena förnybar energi, hållbar teknik och grön fordonsteknik.

Förnybar energi

Sverige har sedan oljekrisen 1979 arbetat aktivt för att minimera beroendet av fossila bränslen. Under 2012 blev Sverige det första landet i Europa att uppnå energimålen för förnybar energi som fastställts av EU för 2020, åtta år i förtid. För att ytterligare kunna värdera Sveriges utvecklingspotential är det nödvändigt att veta att Sveriges mål om 50 procent förnybar energi är mycket högre än det europeiska genomsnittliga målet på 20 procent.

Samverka med kommuner-landsting-akademi-näringliv för hållbar tillväxt

Svenska kommuner och landsting är viktiga för att driva utveckling och implementering av lösningar inom avfallshantering, vattenrening, fjärrvärme och förnybar energi. Idag finns det flera hundra biogasanläggningar som kan ge el, värme och bränsle till svenska städer och förorter. Även fjärrvärme och fjärrkyla når idag en majoritet av den svenska befolkningen.

På nationell nivå finns ett ambitiöst program för att öka den förnybara elproduktionen med 25 TWh till 2020 (jämfört med 2002).

Varje år ser vi ett stort flöde av start-ups runt banbrytande forskning på våra universitet.

Källa: Business Sweden

Det internationella perspektivet

Svensk miljövänlig teknik har en stor exportpotential och utsikterna för utländska investeringar i svenska företag är positiva. Ett av målen för North Sweden Cleantech är att positionera energi och miljöteknikföretag från norra Sverige på den internationella arenan.

North Sweden Cleantech Arena

Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun erbjuder stora möjligheter till både lokala, regionala och internationella företag att etablera sig och/eller att göra affärer med. Regionen är känd för sin innovation, kreativitet, entreprenörskap och exportkapacitet.

Etablera och investera i norra Sverige - Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Västerbotten.

För mer information, klicka på region.

Länkar

Kontakt

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt