Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 4. Förklara dina fokusområden

  • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

  • 6. Speciella önskemål

  • 7. Föredragna datum

  • 8. Förväntat antal deltagare

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

  • Namn

  • E-post

  • Meddelande

Kontakt