Cooperative Cities Umeå

07 mar - 08 mar

P5, Umeå

Umeå Kommun och Coompanion arrangerar Nordens första konferens på tema Staden som samägd delningsplattform. Vi utforskar gemensamt ägda, kooperativa digitala plattformar med fokus på hållbarhet i alla dimensioner.

Digitaliseringen skapar möjligheter till valfrihet och utveckling där vi som invånare kan ta del av ett gemensamt utbud. Vi behöver samtidigt ställa oss frågan vem som ska äga de digitala plattformar som vi i egenskap av användare bidrar till att utveckla. 

Den svenska regeringen har uppmärksammat betydelsen av gemensamt ägda digitala delningsplattformar med koppling till hållbara framtida städer, vilket bidrog till att Vinnova utlyste projektet Sharing Cities Sweden som nu drivs i fyra svenska städer, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Cooperative Cities Umeå är den första konferensen på detta tema som arrangeras av Umeå kommun och Coompanion. En arena för entreprenörer, organisationer och medborgare som vill bidra till gemensamma lösningar för nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar. Vi vill framför allt utforska hur vi bygger en hållbar infrastruktur i syfte att transformera lokal ekonomi.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt