Globala målen för hållbar utveckling i Västerbotten

02 okt 09:30 - 16:00

Umeå

Runt om i världen arbetar man för att uppnå de 17 globala målen för att skapa en hållbar utveckling. Men för att kunna skapa en förändring är det lika viktigt med insatser på vår regionala och lokala nivå, både inom social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

Nu bjuder Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting och Länsstyrelsen Västerbotten in till en konferens i Agenda 2030-anda för företag, organisationer, myndigheter, kommuner, regionala aktörer och inte minst individen för att dela erfarenheter och kunskap samt inspirera till hur vi konkret tar oss framåt för att nå de globala målen.

Program
9:30 Fika och registrering
10:00 Inledning, Lars Lustig Länsstyrelsen Västerbotten, Anna Pettersson Region Västerbotten, Anders Sylvan Västerbottens läns landsting
10:30 Agenda 2030 - Globalt och lokalt, representant från Agenda 2030-delegationen
11:15 Goda exempel från regionen som leder till Agenda 2030-målen
12:15 Lunch
13:00 Tillståndet i Västerbotten - hur kan vi mäta Agenda 2030-målen? Johanna Giorgi Tillväxtverket, Anna Norin Region Västerbotten
13:40 Vilken roll har den regionala och lokala nivån i genomförandet av Agenda 2030? Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting
14:10 Strategiskt arbete mot Agenda 2030, Marlene Munter Skellefteå Kraft, Catarina Hägglund Skellefteå Kraft
14:40 Workshop om 2030-åtgärder inklusive fika
15:40 Summering och reflektioner
16:00 Sverker Olofsson och Kerstin Blom Bokliden

Läs mer och anmäl här!

Sista anmälningsdag 20 september

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt