Nordic China Smart City Conference

26 mar - 28 mar 09:00 - 17:00

Stockholmsmässan

Grönare och hälsosammare lösningar - Kombinera Kinas nya modell för tillväxt med Nordens hållbara utveckling

Detta är det tredje i serien av mycket framgångsrika konferenser med fokus på de nordiska möjligheterna inom den snabbväxande kinesiska urbana marknaden. Syftet är att främja samarbete, utbyte av erfarenheter och företag mellan Norden och Kina, särskilt när det gäller stadsmiljö, hälsa och välbefinnande.

 • Kinesiska provinser presenterar sina behov för nordisk teknik och kompetens
 • Nordiska företag och städer presenterar erfarenheter och lösningar
 • Matchmaking-session för att bilda konkreta affärssamarbeten

Konferensen hålls helt på engelska, mer information finns här->

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt