Svensk innovation - internationell expansion

19 mar 08:00 - 10:00

P5, Umeå

Nu är det dags igen att hitta nya bolag till de program Energimyndigheten genomför tillsammans med Business Sweden. Denna gång är det fokus på Business Swedens cleantech-hubbar i San Fransisco, London och Shanghai samt det samarbete Business Sweden har i Indonesien under betäckningen BAPI.

Business Sweden och Energimyndigheten arrangerar frukostseminarium runtom i Sverige under mars månad för att informera om de olika internationella program som Energimyndigheten erbjuder.

Programmen syftar till att sprida svenska innovationer som kan bidra till minskad energiförbrukning, energieffektivisering, minskad användning av fossila bränslen och ökad användning av förnybar energi. Business Sweden och Energimyndigheten riktar sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt och med ett energirelevant, skalbart och lanserat erbjudande.

Inbjudan till frukostseminariet och hur du anmäler dig finner du här >>

Läs mer BAPI här >>

Läs mer om cleantech-hubbarna här >>

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt