Peter Hedman

Projektledare, Future Cleantech Solutions
peter.hedman@uminovainnovation.se
+ 46 70 696 83 08 Umeå

Peter Hedman har en juristexamen från Stockholms universitet. Han har under de senaste 20 åren arbetat med regionala utvecklingsfrågor, innovationsfrågor, organisationsutveckling och projektledning. Han har under 2000-talet varit chef för regionala utvecklingsfrågor på Västerbottens läns landsting, regiondirektör på Region Västerbotten och VD för Uminova Holding. Peter är grundare och partner i Regionakademien AB, har för närvarande uppdrag bland annat som projektledare för satsningarna Cleaner Growth, och Cleantech Kvarken och arbetar dessutom med utvecklingen av Uminova Science Park.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt