Gränsöverskridande samarbete

Genom projektet Cleantech Kvarken möjliggörs samarbeten mellan Energy Vaasa och North Sweden Cleantech vilket omfattar området Västerbotten, Örnsköldsvik och Vasaregionen. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö.

Projektet ska stärka utvecklingen av Västerbottens län, Vasaregionen och Örnsköldsviks kommun som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Västerbotten och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar. I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens bl.a. i Afrika.

Utökat samarbete ger möjlighet till mera affärer

Gränsöverskridande samarbete är något som North Sweden Cleantech strävar efter då det finns mycket att ta lärdom av gällande företagssamarbete, export, kommersialisering, kontaktnät och kompetens inom energi och miljöteknik. North Sweden Cleantech ser stora fördelar med att samarbeta över gränserna för ökad tillväxt och affärer inom cleantech.

Vi strävar efter att stärka det gränsöverskridande samarbetet även med andra delar av världen exempelvis Norge, Kina, Indien, USA, Storbritannien, Afrika och Asien.

För mera information om samarbetet besök www.cleantechkvarken.se 

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt