Cleantech - Hållbart och lönsamt

Energi- och miljödriven teknikutveckling förknippas i allmänhet med lönsamhet och hållbarhet på längre sikt. Nu har en ny era för hållbar energi och miljöteknik börjat.

Innovativ hållbar teknik har börjat mogna och börjar vinna acceptans. Den initiala tillväxtsmärtan är över för många av dessa tekniker och vi kommer därför att se ny teknik inom många industrier så som olja och gas, energi, kemikalier och material, metaller och gruvdrift , transport, konstruktion, skogsbruk och bioekonomi och life science med flera.

Ett riskkapitalbolag som stödjer nystartade företag inom cleantech förutspår att på samma sätt som internet blev en integrerad strategi för industrin så kommer cleantech att bli en viktig komponent i strategier under det kommande decenniet.

Samarbete är nyckeln till hållbarhet

North Sweden Cleantech har samarbete med många viktiga svenska organisationer för att stärka cleantechföretag i norra Sverige, Västerbotten och Örnsköldsvik och hjälpa dem att bli lönsamma och hållbara.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt