Vår region

Norra Sverige - känt för sin pålitlighet, kompetens, kreativitet och entreprenörskap.

Västerbotten och Örnsköldsvik är en produktiv region med mycket starka och breda sektorer inom miljö och energiteknik. Vi ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling, har enormt rika naturresurser inom skog, vattenkraft och vindkraft och är en attraktiv plats som inkörsport till norra Skandinavien, Barentsregionen och Arktis.

Företag som etablerar sig här gynnas av en stark entreprenörstradition, konkurrenskraftiga kostnader för personal, verksamhet och anläggningar, en utmärkt infrastruktur och en pålitlig, välutbildad arbetskraft. Regionen erbjuder lättillgänglig mark och lokaler till rimliga kostnader.

Fakta om Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik kan hittas på respektive undersidor.

Mer information om norra Sverige: http://www.regionfakta.com/Vasterbottens-lan/

 

Är du involverad i cleantechindustrin eller njuter av glädjen av en ren och orörd natur? Här är några fakta om norra Sverige som får dig att undra varför du inte har besökt denna del av världen. 

 • Viskosmassa är en råvara som producerats från skogarna i Domsjö som kan används till att producera underkläder.
 • Boliden Rönnskär i Skellefteå är världens största återvinningscentral för guld, silver och koppar från elektronikskrot.
 • Dorotea Mekaniska är ett framgångsrikt företag i Lappland som har det mest omfattande utbudet av maskiner för rening av sjöar.
 • Processum är ett bioraffinaderiinitiativ i Örnsköldsvik som är världsledande i utvecklingen av nya produkter, energilösningar och biobränslen från skogsråvara.
 • Dåvamyran utanför Umeå har en världsledande forskningsanläggning som använder algodling för att minska energiutsläppen av koldioxid och att rena avloppsvatten.
 • Midnattssolen är unik. I norra Sverige, ovanför polcirkeln, är midnattssolen synlig 24 timmar om dygnet. I Abisko, en av de nordligaste platserna i Sverige, kan midnattssolen ses 27:e maj - 18:e juli.
 • Ren energi. Mycket tack vare vattenkraften är norra Sverige helt självförsörjande (och lite därtill) på ren energi.
 • Sverige har en lång historia av att arbeta med energieffektivisering och är världsledande inom fjärrvärme. Över 80 procent av vår fjärrvärme är baserad på energi som annars skulle ha gått till spillo. Vi är också pionjärer inom fjärrkyla med den första anläggningen som togs i drift år 1992.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt