Örnsköldsvik

Drygt 56 000 invånare bor i Örnsköldsvik som är en del av världsarvet Höga Kusten med sitt kuperade landskap fantastiska skärgård. Här ser människor med engagemang och handlingskraft tillsammans till att det händer saker i stort och smått. Att byggkranar snurrar, att företag startas, att bostäder byggs, att föreningar drivs och att möjligheterna till att ett värdefullt yrkesliv kan kombineras av ett gott och aktivt fritids- och nöjesliv. Här finns allt från tomter med havsutsikt till fina villaområden, lägenheter mitt i stadskärnan och lantliga gårdar. Alternativen är många. Var du än väljer att slå dig ned, kan du ta dig till Örnsköldsviks centrum utan att fastna i ändlösa bilköer. 

Bo och lev i Örnsköldsvik

Företag och arbetsmarknad

Örnsköldsvik I Örnsköldsvik finns cirka 2 600 företag och sedan länge finns det en industritradition och stort utvecklingsfokus. Tjänstesektorn och besöksnäringen växer sig allt starkare och samarbetet mellan företagen och med kommunen har sedan länge varit en viktig framgångsfaktor. Örnsköldsviks kommun fokuserar på entreprenörskap, drivkraft och nya utmaningar, samt för att bidra till ett företagsklimat som gör det enkelt att driva företag och som möjliggör att fler företag vill etablera och utvecklas här. Kreativiteten och entreprenörskapet hos invånarna börjar redan i skolåldern, där företag arbetar tillsammans med grundskolenivå genom Komtek och på högskolenivå tillsammans med de närliggande universiteten. Tillsammans med Umeå som ligger endast 50 minuter bort med Botniabanan bildar vi Norrlands största arbetsmarknad. För mer information om att etablera företag i Örnsköldsvik klicka här.

Stark industri- och exportkultur

Med sin långvariga industrikultur inom skogs-, cellulosa- och verkstadsindustri anses Örnsköldsvik som ingenjörstätt. Under senare år har världen investerat i Örnsköldsvik och bidragit till näringslivets sammansättning av stora företag med internationellt ägande och många små och medelstora företag, som tillsammans står för nästan fem procent av landets nettoexport. Människor rekryteras från hela världen och kompetensförsörjningen är en oerhört viktig framgångsfaktor. Örnsköldsvik arbetar för framtiden som ett nav i arbetsmarknadsregionen, för utveckling av kunskaps- och innovationsmiljöer.

Forskning visar vägen

Forskningen i Örnsköldsvik är starkt kopplad till våra styrkeområden och de närmaste universiteten.

 • Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet.
 • När det gäller kemi, energi och samhällsforskning är samarbetet med Umeå universitet.
 • Den mångskiftande verkstadsindustrin har främst koppling till Luleå tekniska universitet.

I centrala Örnsköldsvik finns lokala forskningsmiljöer med koppling till Umeå universitet och Mittuniversitetet. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt placerat finns även Institutet för tillämpad hydraulik ITH och kopplat till enskilda företag finns mer forskning. Kort sagt, forskningen är i högsta grad närvarande i Örnsköldsvik och många ungdomar vill veta mer.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt