Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i norra delen av Ångermanland i Västernorrland. Staden grundades 1892 och har en befolkning på drygt 55 000 personer.

Entreprenörskap

Örnsköldsviks kommun fokuserar på entreprenörskap, drivkraft och nya utmaningar. Kommunen jobbar för ett företagsklimat som gör det enkelt att driva företag och som möjliggör att fler företag vill etablera och utvecklas här. För mer information om att etablera företag i Örnsköldsvik klicka här.

Företag

Kommunen har sedan länge en industritradition och stort utvecklingsfokus där samarbetet är en viktig nyckelfaktor. Kreativitet och entreprenörskap, börjar redan i skolåldern där industrin och skolorna arbetar tillsammans. Andelen människor som har egen verksamhet i Örnsköldsvik är 5,8% och antalet företagare är 7,8 per tusen invånare.

Stark industri- och exportkultur

Örnsköldsviks långvariga industrikultur inom skog, massa och teknik gör staden stark. 75 procent av det som produceras inom tillverkningsindustrin går på export. Produkter från Örnsköldsvik representerar cirka 3 procent av Sveriges totala nettoexport jämfört med befolkningen som utgör mindre än 0,5 procent av befolkningen.

Utöver de stora internationella företagen, finns det också en stark tradition av småföretag knutna till industrier som cellulosaindustrin, bioraffinaderi, högteknologisk teknik, processtyrning, automation, samt handel, utbildning, evenemang och turism.

Forskning visar vägen

En grundlig forskning kopplad till de stora industrierna och samarbete med Umeå universitet och Mittuniversitetet har lett till en diversifierad industriell utveckling. Tillämpad forskning utförs i Processums regi, som är världsledande inom bioraffinaderi och en viktig nod i den globala bioekonomin.

Fantastisk natur och utsikt

I Örnsköldsviks kommun finns mycket att göra och uppleva! Kommunen ger stora möjligheter för dem som är intresserade av sport, rekreation och kulturella aktiviteter.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt