Våra projekt

Vi är övertygade om att grön teknik, ren energi och hållbara lösningar är viktiga komponenter för att uppnå de globala målen. Vi är också övertygade om att lönsamt och hållbart går hand i hand. Därför driver vi ett antal projekt som ska leda till renare tillväxt genom samarbete, nya innovationer och export av hållbara lösningar.

Cleaner Growth - satsning på cleantech i norr

Cleaner Growth är ett regionalt projekt med målen att öka antalet innovationer samt exportera fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans från Västerbottens län och Örnsköldsvik. Stort fokus ligger också på att attrahera aktörer från internationella marknader för att öka exporten av grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

Cleaner Growth pågår mellan 2016–2018 och finansieras till 50 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Mål 2. Övriga finansiärer är Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, Processum och Region Västerbotten.

Projektet är uppdelat i två områden, Kommersialisering och Internationell marknadsplats och ägs av Uminova Innovation som också koordinerar delprojektet Kommersialisering tillsammans med Arctic Business Incubator. Kompetensspridning i Umeå koordinerar delprojektet Internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta görs genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten, samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten. 

Projektets fokus ligger på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och satsningar som förbereds, planeras och genomförs i regionen.

Future Cleantech Solutions pågår 2019–2021 och finansieras till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, VASEK, Merinova, Vasa stad och Kosek. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

 

Läs mer om vårt samarbete här

Kontakt

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt