Våra projekt

Vi är övertygade om att grön teknik, ren energi och hållbara lösningar är viktiga komponenter för att uppnå de globala målen. Vi är också övertygade om att lönsamt och hållbart går hand i hand. Därför driver vi ett antal projekt som ska leda till renare tillväxt genom samarbete, nya innovationer och export av hållbara lösningar.

Cleaner Growth - satsning på cleantech i norr

Cleaner Growth är ett regionalt projekt med målen att öka antalet innovationer samt exportera fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans från Västerbottens län och Örnsköldsvik. Stort fokus ligger också på att attrahera aktörer från internationella marknader för att öka exporten av grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

Cleaner Growth pågår mellan 2016–2018 och finansieras till 50 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Mål 2. Övriga finansiärer är Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, Processum och Region Västerbotten.

Projektet är uppdelat i två områden, Kommersialisering och Internationell marknadsplats och ägs av Uminova Innovation som också koordinerar delprojektet Kommersialisering tillsammans med Arctic Business Incubator. Kompetensspridning i Umeå koordinerar delprojektet Internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

Cleantech Kvarken - ett gränsöverskridande samarbete

Syftet med projektet är att stärka den regionala plattformen med ett gränsöverskridande samarbete med Vasaregionen.

Cleantech Kvarken pågår mellan 2015–2018 och finansieras till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, VASEK, Merinova och Vasa stad. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

Läs mer om vårt samarbete här

Internationaliseringsprogrammet Växthuset

Tillsammans med Buisness Sweden har vi ett internationaliseringsprogram som ska hjälpa företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar ut på export. Åtta bolag har blivit uttagna för att delta och får en personlig coach från Business Sweden. Programmet pågår i 18 månader och är finansierat av Business Sweden samt Länsstyrelsen i Västerbotten.

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt