Kommun/ Umeå

Bioendev - biokolföretaget

Bioendev utvecklar och levererar högteknologiska system för en kostnadseffektiv förbehandling av biomassa för användning i värme- och kraftverk, konvertering till flytande bränslen och produktion av gröna kemikalier. Baserat på mer än tio års forskning har Bionedev utvecklat en innovativ torrefieringsteknologi för produktion av svart pellets. Med över tio patent har Bioendev en unik teknologi med hög processkontroll och tillgänglighet. Svart pellets liknar fossilt kol på många sätt men är förnybar och koldioxidneutrala. Svart pellets är vattenfrånstötande och har upp till 50% högre densitet än vit pellets. Utöver kommersiella torrefieringsanläggningar tillsammans med vår EPC-partner, erbjuder Bioendev långsiktiga uttagskontrakt av svart pellets i vår industriella demonstrationsanläggning i Holmsund, Sverige, som har en kapacitet på 16 000 ton/år. Vi erbjuder också testomgångar av svart pellets för industriella tester men även tester av olika råmaterial.

Bioendev erbjuder patenterad torrefieringsteknologi för Greenfield nyckelfärdiga torrefieringsanläggningar för pellets och omvandlade konventionella anläggningar för vit pellets, med en kapacitet på 30-200 kton/år, till kunder som vill lösa problem med existerande kolanvändning eller konventionell biomassa. Torrefieringsteknologin klarar av många olika materail och den torrefierade biomassan går att använda som pulver eller densifieras genom pelletering eller brikettering. Tillsammans med standardiserad torkning och densifieringsteknologi producerar våra torrefieringsanläggningar torrifierad biomassa med hög processkontroll, produktkvalitet och anpassning av slutprodukt till en kostnad som ger goda säljmarginaler. Varje kunduppdrag är unikt och varierar beroende på till möjligheten att använda existerande överskottsvärme, maskinutrustning, geografiska läget samt råvarualternativ.

Ort: Umeå
Adress: Korsvägen 1
Hemsida: www.bioendev.se
Säsong: året om
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: max 20
Språk: svenska och engelska

Kategori/ Ren energi, Skog, Cirkulär ekonomi, Bioekonomi

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt