Internationella grupper intresserade av norra Sveriges lösningar

Vid årssummeringen av 2019 är det tydligt att intresset för norra Sveriges smarta lösningar är stort. Som den nordligaste noden i det nationella projektet Smart City Sweden har North Sweden Cleantech mottagit 6 delegationsbesök med 28 deltagare från 6 olika länder.

- Ett fantastiskt resultat och intresset från internationella grupper växer hela tiden. Vi planerar i dagsläget för kommande besök under 2020, berättar Jenny Åkermark, internationell affärsutvecklare och samordningsansvarig Smart City Sweden region Norr.

När North Sweden Cleantech ser tillbaka på 2019 har besöken dominerats av intresse för avfallshantering och energi, med besök i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik.

- Under 2020 kommer vi att fortsätta att utöka antalet besöksobjekt i regionen och finslipa besöksprogrammen. Ur dessa internationella besök kommer det många spännande affärsmöjligheter, menar Peter Hedman, Projektledare North Sweden Cleantech.

Smart City Sweden är den nationella export- och investeringsplattform som visar upp och demonstrerar exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt. Med utgångspunkt i Sveriges exportstrategi och agenda 2030-målen ska Smart City Sweden bidra till att stärka relationerna mellan svenska företag och potentiella utländska köpare och investerare. Som nationell satsning knyter Smart City Sweden samman många initiativ under rubriken Hållbara smarta städer. Plattformen fungerar som en mötesplats för utländska intressenter och svenska aktörer (företag, expertis, organisationer, myndigheter) med fokus på att främja export. Smart City Sweden finansieras av regeringen och koordineras av Energimyndigheten. Export- och investeringsplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i nära samarbete med regionala affärsfrämjande organisationer och privata företag.


Besök Smart City Swedens hemsida.

Har ditt företag smarta och hållbara lösningar och vill ta emot internationella besökare? Läs mer här.

Mer om North Sweden Cleantechs besökshantering här.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt