Japansk investmentbank investerar i Bioendev

Daiwa Securities Group, Japans näst största investmentbank, har genom sitt dotterbolag Daiwa Energy and Infrastructure Co. Ltd. förvärvat 40 procent av aktierna i Bioendev.

Förvärvet är ett viktigt steg för Bioendevs expansionsplaner. Företaget innovativa torrefieringsteknik för produktion av biokol (svartpellets) passar bra för den japanska investmentbankens portfölj av förnybara energikällor. Banken startade sitt nya dotterbolag med fokus på förnybar energiteknik så sent som i oktober i år. Dess portfölj av innovativa investeringar i förnybar energi växer snabbt och spelar en central roll i Japans mål att minska sitt beroende av kärnkraft och fossila energikällor. Bioenergiteknik är ett strategiskt intresseområde. Nya investeringar i Sydostasien inkluderar ett pelletsprojekt i Vietnam som har potential att dra nytta av Bioendevs teknik. 

För Bioendev kommer investeringen vid en kritisk tidpunkt då företaget förbereder sig för internationell expansion och etableringar av nya projekt i Kina, Indien och på västkusten i USA, vilket kräver mer bemanning. Dessutom uppgraderar Bioendev sin produktionsanläggning i Umeå till företagets fjärde generation av torrefieringsteknologi.

- Det här är en ny viktig milstolpe för Bioendev eftersom det gör det möjligt för oss att ta nästa nödvändiga steg mot att erbjuda och tillverka en biokol som kan ersätta fossilkol på global nivå. Som den senaste IPCC-rapportens slutsats visar måste vi göra mer och agera snabbare för att undvika katastrofala klimatförändringar. Bioenergi spelar en central roll i energiövergången. Vi är därför starkt engagerade i vårt uppdrag att driva gränserna för modern bioenergiteknik, säger Johan Berggren, VD för Bioendev.

Förutom Daiwa Energy and Infrastructure Co. Ltd. ägs Bioendev av det kommunala bolaget Umeå Energi samt bolagets grundare.

Text och bild: Bioendev

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt