Umeå deltar i OECD-studien “The Economics and Governance of Circular economy in Cities”

Under veckan kommer OECD experter från flera olika länder att besöka Umeå och fördjupa sig i stadens arbete med cirkulär ekonomi. Förhoppningen är att Umeå ska få en överblick över det arbete som görs inom området samt bra rekommendationer om hur vi bör fortsätta utveckla både Umeås och Västerbottens cirkulära ekonomi.

Umeå är en av tio städer i Europa som valts ut att delta i OECD-projektet “The Economics and Governance of Circular economy in Cities”.

- En av huvudorsakerna till att OECD valt just Umeå är att det i stadens strategiska plan för 2016-2028 står att ”Umeå ska vara en föregångare inom området cirkulär ekonomi”, berättar Laura Vidje, hållbarhetskonsult på Esam och projektledare för OECD-studien på uppdrag av Umeå kommun.

I dagsläget finns inget samlat grepp kring, och inte heller någon som driver frågan i Umeå, men dock ett stort intresse och ett stort behov av kunskapsuppbyggnad.

Tanken är att OECD studien ska resultera i stadsspecifika rekommendationer kring det fortsatta arbetet med cirkulär ekonomi, skapa ett nätverk för kollegialt lärande och kunskapsutbyte och inte minst ligga till grund för OECD ländernas framtida policyarbete gällande cirkulär ekonomi. Umeå kommun tror att deltagandet i studien har en stor potentiell affärsnytta för Västerbottens företag.

 

Cirkulär ekonomi

Cradlenet, som är Sveriges plattform för kunskap och nätverkande kring cirkulär ekonomi definierar kortfattat begreppet så här. ”Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.”

 

Text: Maria Klintenäs

Foto: Sebastian Holmström

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt