VD för RISE Processum antar nytt uppdrag

Magnus Hallberg kommer att avgå från sin post som vd för RISE Processum. Den 1 januari 2020 blir han chef för en nybildad avdelning där RISE samlar sin kompetens inom området bioraffinaderi och energi och RISE Processum kommer att bli en del av den avdelningen. Anledningen till att han kliver av vd-rollen är för att kunna fokusera på övrig verksamhet inom RISE inför den bredare satsningen.

Ny tillförordnad vd för RISE Processum från 1 oktober till dess att ny vd är på plats blir Karin Johnson som idag är Forskningschef för RISE Processum. Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015.

– Det känns otroligt spännande att få kliva in som vd på RISE Processum, vi har ett enormt positivt arbetsklimat med motiverade och kompetenta medarbetare som känner sig mer och mer ett med hela RISE. Det ska bli mycket spännande att leda den utvecklingen vidare och bidra till att Processum tillsammans med klustret blir ännu bättre i samarbete med hela RISE, säger Karin Johnson.

– Med kraftsamlingen av kompetenser som vi gör i den nya avdelningen kan vi skapa mer värde för våra kunder. RISE Processum blir en del av denna avdelning. Under senare år har RISE Processum alltmer tagit rollen som regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Jag är övertygad att denna position kommer att bestå under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum.

Källa

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt