Kommun/ Skellefteå

Eco-Oil

Eco-Oil har utvecklat gröna drivmedel för förbränningsmotorer. Företaget grundades 2007 som ett forskningsföretag för att hitta en hållbar process för framställning av förnyelsebara bränslen, som möjliggör en förflyttning från en oljebaserad ekonomi till en förnybar och hållbar framtid.

Målet har varit att utveckla en processanläggning för förnyelsebara bränslen, bensin, diesel och flytande petroleumgas/LPG, vilket gör det möjligt för kunder att köra sina fordon miljövänligt utan att behöva bygga om motorn. Den första anläggningen i kommersiell skala ska byggas. Vår processanläggning är byggd i mindre moduler vilket gör lösningen skalbar samt skapar möjligheten för lokal produktion av CO2-neutralt bränsle. Vi tror att en stor del av den globala fordonsparken, inom en överskådlig framtid, kommer att köras på flytande bränsle (Best Energy) och Eco-Oil kan vara ett attraktivt fossilfritt alternativ. Eco-Oil har en unik processpatent för att producera hållbart syntetiskt bränsle baserat på energigrödor, icke-livsmedelskällor. Eco-Oils produkter kan levereras som låginblandad tillsats eller fristående bränsle.

VI ERBJUDER

 • EcoDiesel+ ™ är koldioxidneutral, syntetisk diesel med högre Cetanal än Diesel Mk1 men är fossilfri. EcoDiesel+ ™ är snabbt nedbrytbar, giftfri

 • Låginblandning (95/E10)

 • Höginblandning(Eco-Oil85 - kan då ersätta E85)

 • EN/SS godkänd, 100% förnyelsebart diesel (Eco-Oil100)

 • EcoDiesel+ för låginblandning

 • Höginblandning, upp till 50% inblandning av vårt helt förnyelsebara diesel - EcoDiesel+ ™

VI SÖKER

 • Framgångsrik uppskalning av processen är redan gjord och vi söker efter rätta kommersiella partners
 • Finansiering av kommersiell anläggning
 • Slutanvändare, oljebolag som söker ett verkligt hållbart alternativ, existerande tankstationer, partnerinvesteringar 

 

Kategori/ Bioeconomy, Transport, Consulting and Services

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt