Kommun/ Umeå

Esam

Vi är konsulter för hållbar utveckling. Vår långsiktiga vision är att steg för steg stödja den globala övergången till hållbarhet. Mycket har hänt sedan 1990 då Esam tog sina första trevande steg. Lite visste vi om Esams framtid, att vi mer än tjugonio år senare skulle vara en av de svenska pionjärerna inom hållbar utveckling. Våra värderingar är systemperspektiv, deltagande, öppenhet, glädje och professionalitet. Och vi arbetar hårt med att leva som vi lär. Vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa våra kunder att sträva efter hållbarhet genom process- och organisatorisk utveckling, implementering av ledning, strategisk rådgivning, projektledning, utbildning och nätverk. Det underbara med hållbarhet är att det finns så många sätt att skapa lönsamhet.

VI ERBJUDER

 • Konsulttjänster inklusive: affärsintelligens, projektledning, processutveckling och kontroll, strategi och arbetsvision samt managementsystem
 • Utbildning inklusive: arbetsmiljö, företagens sociala ansvar, internrevision, klimatpolicy, transport, solenergi etc

VALDA REFERENSER

 • Umeå kommun
 • Värmek
 • GreenZone

VI SÖKER

Kunskapsutbyte och nya kunskapskunder

Kategori/ Konsulttjänster, Cirkulär ekonomi, Ren energi, Stadsplanering, Transport

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt