Kommun/ Örnsköldsvik

Järven Ecotech

Järven Ecotech är specialist på att designa och bygga kompletta vattenreningssystem för dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Vi fokuserar på kostnadseffektiva och pålitliga lösningar för att rena vatten. Våra system är kända för att sin pålitlighet och höga motståndskraft för arbete i nordiskt klimat. Våra miljöansträngningar har uppskattats och vi arbetar flitigt med att hitta mönster och lösningar som har minsta möjliga miljöpåverkan.

VI ERBJUDER

 • Dagvattenbehandling
 • Biologiska dammar
 • Sjörestaurering
 • Sedimenttömning och flytväggar
 • Luftare till vatten
 • Konsultation och design

VALDA REFERENSER

 • Dagvattenrening för centrala Stockholm
 • Lakvattenrening på mer än 30 platser i Sverige
 • Avloppsreningssystem på landsbygden i norra Sverige
 • Processvattenrening i gruvindustrin

VI SÖKER

 • Nya kunder från hela världen
 • Nya globala försäljningskanaler för våra lösningar
 • Nya leverantörer som kan tillföra något extra till vår portfolio

Kategori/ Waste, Clean Water, Smart City

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt