Kommun/ Örnsköldsvik

Multi Channel Sweden

Multi Channel Sweden är baserade i Örnsköldsvik. Företaget har utvecklat en innovativ flishugg som sparar råmaterial och ger en högre avkastning från massaprocessen. Den producerar jämnare flisstorlek än traditionella skivhuggar. Den kan regleras under drift vilket bl.a. innebär färre stopp, är enkel att installera, servicevänlig m.m. En pilotanläggning för test av olika träslag finns i Domsjö, vilket innebär att flishuggen kan modifieras utifrån kundens behov.

Efter utförlig forskning och testning har de påbörjat sitt uppdrag att byta ut alla existerande flishuggar i branschen.

Ägarna är erfarna företagsledare, företagsägare och entreprenörer inom tillverkning och pappers- och massaindustrin. Företagets tillväxt kommer att ta fart år 2021-2022, när resultaten från tidiga användare blir officiella och kända i branschen. Kontakter kring produkten är knutna med de flesta koncerner inom papper och massaindustrin i Sverige, samt några bruk i Storbritannien och Indien. En informationsturné kommer att ske 2019 i Kanada.

VI ERBJUDER

 • En ny typ av flishugg, FlexchipperTM
 • En möjlighet att byta ut gammal utrustning med ROI på mindre än ett år
 • Större produktion med mindre råmaterial
 • Introducerar möjligheten att justera flisprocessen online

VALDA REFERENSER

 • MoRe Research, Sture Noreus, Senior Advisor
 • Processum, Jessica Gard Timmerfors, doktorand och forskare vid Umeå Universitet
 • Bizmaker Forest Accelerator, Monica Westberg

VI SÖKER

Sågverksägare med nya eller gamla flishuggar som vill tjäna mer pengar och reducera sina koldioxidavtryck.

Kategori/ Bioeconomy, Waste, Circular Economy, Forestry

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt