Kommun/ Skellefteå

Skellefteå Kraft

Kraft med sitt hjärta i norr. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter. Med vattenkraft som kärnkälla producerar vi och levererar el till företag och privatpersoner över hela Sverige. Tack vare vår position tar vi ett stort ansvar. Den kraft vi producerar måste uppfylla dagens energibehov utan att äventyra framtidens resurser. Därför är vi drivande bakom utvecklingen av förnybar energi och vårt mål är att vår egen energiproduktion ska vara 100% hållbar. Utvecklingen mot ett framtida samhälle som drivs av hållbar energi omfattar inte bara byte från fossila till förnybara bränslen. Vi driver också utvecklingen genom att investera i forskning på andra områden, som vindkraft i kalla klimat. Dessutom initierar vi ständigt nya strategiska partnerskap och gör hållbara investeringar.

VI ERBJUDER

 • Elförsörjning till hela landet
 • Investeringar i förnybar energi som vattenkraft, vind, bioenergi
 • Partnerskap med regionens universitet och högskolor
 • Andra tjänster såsom underhåll, elnät, utrymme och bredband via fiber

VI SÖKER

Företagsutveckling, forskning och akademiska partners inom teknologi, miljö och företagsutveckling inom energisektorn.

Kategori/ Ren energi, Bioekonomi

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt