Kommun/ Umeå

Smart Climate

Smart Climate Scandinavian AB erbjuder ett miljövänligt, patenterat uppvärmnings- och kylsystem för parkerade enheters kabinutrymmen till främst kommersiella flygplan och fartyg. Vi erbjuder både mobila och fasta monterade enheter. Den mobila enheten, som inte behöver något drivfordon eftersom den har egen körning, är lämplig för dockning till det flygplan som parkeras vid porten. Båda varianterna använder våra unika reglersystem som optimerar energianvändningen och bidrar till en kostnads- och miljöeffektiv lösning för uppvärmning och kylning av parkerade flygplan.

VI ERBJUDER

 • Uppvärmnings- och kylenheter för parkerade flygplan och fartyg
 • Mobila och fasta monterade enheter
 • Unikt kontrollsystem som optimerar energianvändningen

VI SÖKER

 • Kunder med ett ekonomiskt och miljömässigt fokus
 • Tjänsteleverantörer
 • Försäljningsagenter

Kategori/ Transport, Investeringar och startups, Ren energi, Luftkvalitet

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt