Kommun/ Umeå

Upab

Upabs uppgift är att erbjuda tillgängliga och tilltalande parkeringsmöjligheter, parkeringsplatser och parkeringskontroll. Vårt mål är att alla våra parkeringsplatser ska vara synliga, tillgängliga och enkla att använda. Upab spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbar transport. För Upab innefattar det kontroll över resurs- och energiförbrukningen av våra parkeringsplatser, medvetenhet när vi bygger nya lokaler och hur vi kan skapa en grönare stad och tillgängligare centrum. Vi påverkar och inspirerar också våra kunder till ett mer hållbart resebeteende genom lösningar som gör det lättare att kombinera bilen med promenader, cykling eller kollektivtrafik. Vi bidrar till ett levande centrum fyllt med människor.

VI ERBJUDER

 • Parkeringslösningar
 • Kunskap om mobilitetshantering

FRAMTIDA INVESTERINGSPROJEKT

 • 1-2 nya flervåningsparkeringar inom Umeå centrum

Kategori/ Transport, Konsulttjänster

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt