Seminarium i exportteknik

28 nov 13:00 - 17:00

Umeå

Den här halvdagsutbildningen ger dig en bra bild av praktiskt exportarbete. Vi går igenom de moment du som exportör behöver hantera för att lyckas med utlandssatsningen. Du får en grundläggande vägledning och tips för att minimera kostsamma överraskningar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med exportfrågor och vill förbättra kunskaperna i de praktiska frågor som dyker upp i exportprocessen. Om du har kontroll på den praktiska hanteringen av exporten ökar dina möjligheter avsevärt för bättre internationella affärer.

Du får praktiskt handledning i bland annat:

 • Hur du förbereder offert och köpeavtal
 • Alternativa finansieringsmöjligheter som kan innebära en stor konkurrensfördel
 • Eventuella produktanpassningar, tullar, avgifter och skatter vid export
 • Vilka fördelar du kan få av EU:s frihandelsavtal
 • Dokument från svenska och utländska myndigheter
 • Transporter
 • Hur du använder leveransvillkoren i Incoterms® 2010 på bästa sätt
 • Hur du får betalt av kunden på önskat sätt

Föreläsare är Yvonne Brycker med lång erfarenhet som rådgivare inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden. Yvonne är Business Swedens expert gällande exportfinansiering och internationella betalningar.

Utbildningen är kostnadsfri och anmälan görs senast 24 november till jenny.akermark@umea.se

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt