Tävling: Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande

05 dec - 06 dec

Vill du vara med och utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande som ger reell nytta? Anmäl dig idag!

Digitaliseringen ger oändliga möjligheter och nu jobbar man långsiktigt för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga utifrån de möjligheterna. Innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Ta möjligheten att träffa spännande branschkollegor och hämta inspiration och kunskap från innovationsledare, entreprenörer och forskare!

Tävlingen fokuserar på att utveckla affärsmässiga innovationer som möter följande utmaning: ”Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten.”

Läs mer och anmäl dig här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt