Rent vatten

Reningsverk i städer kan bli en av de viktigaste miljöskyddsanläggningarna i området, om de byggs på rätt sätt. I Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik kan avloppsvatten och slamrötning ge kommersiella produkter i form av biogas som kan användas som bränsle, värme eller el samt lukt- och bakteriefria gödselmedel på marken i till exempel jord- eller skogsbruk. Våra deponier har väl utvecklade och innovativa avloppsreningssystem och är värda ett besök.

Besöksobjekt inom Rent vatten ->

Tillbaka till kategorier ->

Filmer från besöksobjekt inom Water

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt